Renovatie

Het gedeeltelijk renoveren van ruimtes en vertrekken, van badkamer tot keuken etc. alsmede renovatie van woningen in- en extern.

Het renoveren van gebouwen met cultuurhistorische waarden.